จองออนไลน์

พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ
Wellness Program
Vitamin Drip “The Energizer 3”
ราคา
4,500 ฿
Wellness Program
Vitamin Drip “The Energizer 2”
ราคา
3,700 ฿
โปรแกรมตรวจตา
โปรแกรมสปาตา(Eyelid Spa)
ราคา
900 ฿