จองออนไลน์

พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ
โปรแกรมสุขภาพดีปีมังกรทอง 2024
โปรแกรมสุขภาพดีปีมังกรทอง – Pearl
ราคา
2,999 ฿
โปรแกรมสุขภาพดีปีมังกรทอง 2024
โปรแกรมสุขภาพดีปีมังกรทอง – Emerald
ราคา
4,399 ฿
โปรแกรมสุขภาพดีปีมังกรทอง 2024
โปรแกรมสุขภาพดีปีมังกรทอง – Diamond
ราคา
7,999 ฿
Promotion โปรแกรมตรวจสุขภาพลด 10%
แพ็กเกจตรวจมะเร็งเต้านม
ราคา
2,250 ฿
Promotion โปรแกรมตรวจสุขภาพลด 10%
โปรแกรมตรวจสุขภาพเพศชาย
ราคา
6,750 ฿
Promotion โปรแกรมตรวจสุขภาพลด 10%
โปรแกรมตรวจสุขภาพเพศหญิง
ราคา
7,200 ฿
Promotion โปรแกรมตรวจสุขภาพลด 10%
โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้บริหารชาย
ราคา
13,410 ฿
Promotion โปรแกรมตรวจสุขภาพลด 10%
โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้บริหารหญิง
ราคา
15,480 ฿