จองออนไลน์

พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ
โปรแกรมสุขภาพดี
โปรแกรมสุขภาพดีปี 2564-3
ราคา
8,000 ฿
โปรแกรมสุขภาพดี
โปรแกรมสุขภาพดีปี 2564-2
ราคา
5,400 ฿
โปรแกรมสุขภาพดี
โปรแกรมสุขภาพดีปี 2564-1
ราคา
3,200 ฿