จองออนไลน์

พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ
โปรแกรมตรวจระบบสืบพันธุ์สตรี
แพ็กเกจส่องกล้องตรวจวินิจฉัยโรคทางนรีเวช
ราคา
49,000 ฿
Wellness Program
Wellness Program Platinum
ราคา
32,000 ฿
Wellness Program
Wellness Program Gold
ราคา
23,000 ฿