จองออนไลน์

พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ
รักษามีบุตรยาก Synphaet Fertility Center
แพ็กเกจฝากไข่
ราคา
150,000 ฿
โปรแกรมตรวจระบบสืบพันธุ์สตรี
แพ็กเกจส่องกล้องโพรงมดลูกเพื่อการวินิจฉัย
ราคา
49,000 ฿
แพ็กเกจเสริมความงาม
Botox 25 Unit
ราคา
8,000 ฿
แพ็กเกจเสริมความงาม
Botox 50 Unit
ราคา
15,500 ฿