VVIP

อาคาร 1
บริการเพิ่มเติม
Free Wifi
บริการน้ำดื่ม
บริการชุดเครื่องดื่ม
บริการหนังสือพิมพ์
สำหรับผู้ป่วยมุสลิม มีบริการชุดละหมาด ภาชนะ และไมโครเวฟแยกใช้เฉพาะผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม สามารถแจ้งได้ที่เคาน์เตอร์พยาบาล
เตียงไฟฟ้า โซฟา โทรทัศน์ โทรศัพท์ ชั้นวางของ ตู้เสื้อผ้า ตู้เย็น ไมโครเวฟ เครื่องทำน้ำร้อน โต๊ะรับประทานอาหาร ตู้เก็บของ ตู้นิรภัย ตู้เก็บยาสำหรับผู้ป่วย
รับบริการอาหารจากครัวฮาลาล โทร 0-2793-5099 ต่อ 5759
ห้องพักสำหรับญาติ 1 ห้อง (Connecting Room)
ขนาดห้อง 84 ตร.ม. ห้องพักพิเศษขนาดใหญ่ที่สุด ได้รับการตกแต่งอย่างเรียบหรู ในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย จัดสรรพื้นที่อย่างลงตัว เพิ่มความเป็นส่วนตัว เพื่อยกระดับการพักฟื้นอย่างเต็มที่
ห้องรับรองแขก 1 ห้อง
อัตราค่าห้องพัก
อัตราค่าห้องพัก
15,000 บาท/วัน
ค่าบริการพยาบาล
2,500 บาท/วัน
ค่าบริการทางการแพทย์
1,000 บาท/วัน
ค่าอาหาร 3 มื้อ (Meals)
ราคารวม
18,500 บาท/วัน
*ราคารวมขึ้นอยู่กับประเภทของอาหารที่เลือก // **ไม่รวมค่ายา ค่าแพทย์ ค่าตรวจพิเศษอื่น ๆ
บริการเพิ่มเติม
Free Wifi
บริการน้ำดื่ม
บริการชุดเครื่องดื่ม
บริการหนังสือพิมพ์
สำหรับผู้ป่วยมุสลิม มีบริการชุดละหมาด ภาชนะ และไมโครเวฟแยกใช้เฉพาะผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม สามารถแจ้งได้ที่เคาน์เตอร์พยาบาล
เตียงไฟฟ้า โซฟา โทรทัศน์ โทรศัพท์ ชั้นวางของ ตู้เสื้อผ้า ตู้เย็น ไมโครเวฟ เครื่องทำน้ำร้อน โต๊ะรับประทานอาหาร ตู้เก็บของ ตู้นิรภัย ตู้เก็บยาสำหรับผู้ป่วย
รับบริการอาหารจากครัวฮาลาล โทร 0-2793-5099 ต่อ 5759
ห้องพักสำหรับญาติ 1 ห้อง (Connecting Room)
ขนาดห้อง 84 ตร.ม. ห้องพักพิเศษขนาดใหญ่ที่สุด ได้รับการตกแต่งอย่างเรียบหรู ในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย จัดสรรพื้นที่อย่างลงตัว เพิ่มความเป็นส่วนตัว เพื่อยกระดับการพักฟื้นอย่างเต็มที่
ห้องรับรองแขก 1 ห้อง
ห้องพักอื่นๆ
อาคาร 1
Newborn ICU
ราคา : 6,040 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคาร 2
Royal Suite with Lounge
ราคา : 8,800 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคาร 1
Oriental
ราคา : 4,800 บาท/วัน
อ่านต่อ