สิ่งอำนวยความสะดวก

ทางเชื่อมอาคาร 2 และ 3
ทางเชื่อมอาคาร 2 และ 3
Auntie Anne’s
เวลาทำการ: 8:00-20:00 น.
ทางเชื่อมอาคาร 2 และ 3
Cafe Amazon
เวลาทำการ: 06:00-20:00
ทางเชื่อมอาคาร 2 และ 3
Health club
เวลาทำการ: 09:00-19:00
ทางเชื่อมอาคาร 2 และ 3
Baby Connection
เวลาทำการ: 09:00-20:00
ทางเชื่อมอาคาร 2 และ 3
ซาลาเปาซั่งไห่
เวลาทำการ: 07:00-19:00
ทางเชื่อมอาคาร 2 และ 3
ครัวบางกอก By ขนมจีนบางกอก
เวลาทำการ: 08:30-20:00
ทางเชื่อมอาคาร 2 และ 3
Black Canyon
เวลาทำการ: 06:00-20:00
โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ อาคาร 3
หน้าลิฟท์ อาคาร 3
ฺBenlliniee’s
เวลาทำการ: 08:00-20:00
อาคาร 1
ด้านหลังอาคาร 1
รถบริการรับส่ง
เวลาทำการ: 24 ชั่วโมง
อาคาร 2
มุมด้านหน้าอาคาร 2
Mezzo
เวลาทำการ: 07:00-19:30
ประตูออกด้านหลังอาคาร 2
S&P
เวลาทำการ: 07:00-20:00
ประตูออกด้านหลังอาคาร 2
S&P
เวลาทำการ: 07:00-20:00
อาคาร Food world
อาคาร Food world ตั้งอยู่ด้านหลังอาคาร 2
Food world
เวลาทำการ: 07:00-20:00
ลานจอดรถ P2
อาคารจอดรถ P2 อยู่ด้านหลังอาคารทันตกรรมเด็ก
อาคารจอดรถ P2
เวลาทำการ: 24 ชั่วโมง
อาคารจอดรถ P5
อาคารจอดรถ P5 หลังอาคารสำนักงาน รพ.สินแพทย์
อาคารจอดรถ P5
เวลาทำการ: 24 ชั่วโมง
ลานจอดรถ P1
ลานจอดรถ P1
ลานจอดรถ P1
เวลาทำการ: 24 ชั่วโมง
ลานจอดรถ P1
Family mart
เวลาทำการ: 24 ชั่วโมง
อาคารทันตกรรมเด็ก
ด้านหลังอาคารทันตกรรมเด็ก
ลานจอดรถ P3
เวลาทำการ: 24 ชั่วโมง
สถานีรถไฟฟ้า สินแพทย์
ลานจอดรถ P4
ด้านหลังอาคาร 3
ลานจอดรถ P4
เวลาทำการ: 24 ชั่วโมง
Well Baby Center