สิ่งอำนวยความสะดวก

ลานจอดรถ P2
อาคารจอดรถ P2 อยู่ด้านหลังอาคารทันตกรรมเด็ก
อาคารจอดรถ P2
Office Hour: 24 ชั่วโมง
อาคารจอดรถ P5
อาคารจอดรถ P5 หลังอาคารสำนักงาน รพ.สินแพทย์
อาคารจอดรถ P5
Office Hour: 24 ชั่วโมง
อาคารทันตกรรมเด็ก
ด้านหลังอาคารทันตกรรมเด็ก
ลานจอดรถ P3
Office Hour: 24 ชั่วโมง
สถานีรถไฟฟ้า สินแพทย์
ลานจอดรถ P4
ด้านหลังอาคาร 3
ลานจอดรถ P4
Office Hour: 24 ชั่วโมง
Well Baby Center
ทางเชื่อมอาคาร 2 และ 3
ทางเชื่อมอาคาร 2 และ 3
Auntie Anne’s
Office Hour: 8:00-20:00 น.
ทางเชื่อมอาคาร 2 และ 3
Cafe Amazon
Office Hour: 06:00-20:00
ทางเชื่อมอาคาร 2 และ 3
Health club
Office Hour: 09:00-19:00
ทางเชื่อมอาคาร 2 และ 3
ซาลาเปาซั่งไห่
Office Hour: 07:00-19:00
ทางเชื่อมอาคาร 2 และ 3
ครัวบางกอก By ขนมจีนบางกอก
Office Hour: 08:30-20:00
ทางเชื่อมอาคาร 2 และ 3
Black Canyon
Office Hour: 06:00-20:00
ทางเชื่อมอาคาร 2 และ 3
S&P
Office Hour: 07:00-20:00
โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ อาคาร 3
โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ อาคาร 3
Baby Connection
Office Hour: 09:00-20:00
อาคาร 1
ด้านหลังอาคาร 1
รถบริการรับส่ง
Office Hour: 24 ชั่วโมง
อาคาร 2
มุมด้านหน้าอาคาร 2
Mezzo
Office Hour: 07:00-19:30