เวลาออกตรวจ
ศูนย์หัวใจล้มเหลว
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
นพ.เอกลักษณ์ อาจนาฝาย
  • สาขาอายุรศาสตร์
  • อายุรแพทย์ชำนาญการด้านโรคหัวใจ
  • Heart Failure Center Manager
  • ACLS instructor
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08:00-17:00
08:00-17:00
08:00-20:00
12:00-20:00
08:00-20:00