โปรแกรมและแพคเกจ

พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ
แพคเกจผ่าตัด
แพคเกจส่องกล้องทำหมันหญิง
ราคา
65,000 ฿
แพคเกจผ่าตัด
แพคเกจผ่าตัดส่องกล้องเลาะพังผืด
ราคา
87,000 ฿
แพคเกจผ่าตัด
แพคเกจผ่าตัดส่องกล้องท่อนำไข่
ราคา
110,000 ฿
โปรแกรมตรวจระบบสืบพันธุ์สตรี
แพคเกจส่องกล้องตรวจวินิจฉัยโรคทางนรีเวช
ราคา
49,000 ฿
Wellness Program
Wellness Free radicals & Antioxidants
ราคา
3,200 ฿
Wellness Program
Wellness Program Platinum
ราคา
32,000 ฿
Wellness Program
Wellness Program Gold
ราคา
23,000 ฿