โปรแกรมและแพ็กเกจ

พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ
แพ็กเกจคลอดและแพ็กเกจฝากครรภ์
โปรแกรม ฝากครรภ์ เหมาจ่าย
ราคา
23,000 ฿
โปรแกรมตรวจตา
โปรแกรมสปาตา(Eyelid Spa)
ราคา
900 ฿
แพ็กเกจคลอดและแพ็กเกจฝากครรภ์
โปรแกรม ฝากครรภ์ เหมาจ่าย
ราคา
23,000 ฿
โปรแกรมตรวจตา
โปรแกรมสปาตา(Eyelid Spa)
ราคา
900 ฿