โปรแกรมและแพคเกจ

พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ
แพ็กเกจเสริมความงาม
ยกกระชับใบหน้าด้วย HIFU 400 Shot
ราคา
15,000 ฿
แพ็กเกจเสริมความงาม
ยกกระชับใบหน้าด้วย HIFU 200 Shot
ราคา
8,000 ฿
แพ็กเกจเสริมความงาม
ยกกระชับใบหน้าด้วย HIFU 100 Shot
ราคา
4,500 ฿
รักษามีบุตรยาก Synphaet Fertility Center
IUI
ราคา
14,900 ฿
รักษามีบุตรยาก Synphaet Fertility Center
เด็กหลอดแก้วและอิ๊กซี่ (IVF&ICSI PACKAGE)
ราคา
159,000 ฿
รักษามีบุตรยาก Synphaet Fertility Center
ตรวจสุขภาพภาวะมีบุตรยาก (หญิง)
ราคา
7,200 ฿
รักษามีบุตรยาก Synphaet Fertility Center
ตรวจสุขภาพภาวะมีบุตรยาก (ชาย)
ราคา
2,700 ฿
แพ็กเกจเสริมความงาม
ยกกระชับใบหน้าด้วย HIFU 400 Shot
ราคา
15,000 ฿
แพ็กเกจเสริมความงาม
ยกกระชับใบหน้าด้วย HIFU 200 Shot
ราคา
8,000 ฿
แพ็กเกจเสริมความงาม
ยกกระชับใบหน้าด้วย HIFU 100 Shot
ราคา
4,500 ฿
รักษามีบุตรยาก Synphaet Fertility Center
IUI
ราคา
14,900 ฿
รักษามีบุตรยาก Synphaet Fertility Center
เด็กหลอดแก้วและอิ๊กซี่ (IVF&ICSI PACKAGE)
ราคา
159,000 ฿
รักษามีบุตรยาก Synphaet Fertility Center
ตรวจสุขภาพภาวะมีบุตรยาก (หญิง)
ราคา
7,200 ฿
รักษามีบุตรยาก Synphaet Fertility Center
ตรวจสุขภาพภาวะมีบุตรยาก (ชาย)
ราคา
2,700 ฿