เวลาออกตรวจ
ศูนย์ตรวจสมรรถภาพหัวใจและปอด หรือความฟิต CPET/VO2MAX
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
พญ.วรรณกานต์ เพ็ชรรุ้งรัตน์
  • เวชศาสตร์ฟื้นฟู
  • แพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08:00-12:00
08:00-12:00
08:00-12:00
08:00-12:00
08:00-17:00
08:00-12:00
ดูเพิ่มเติม
ผศ.ดร.สิทธา พงษ์พิบูลย์
  • เวชศาสตร์ฟื้นฟู
  • ผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด และ เวชศาสตร์การกีฬา
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
17:00-19:30
17:00-19:30
17:00-19:30