เวลาออกตรวจ
ศูนย์โรคติดเชื้อ
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
นพ.มนตรี พงษ์คุ้มภัย
  • อายุรศาสตร์
  • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
  • อายุรแพทย์ชำนาญการด้านโรคติดเชื้อ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
07:00-16:00
07:00-16:00
07:00-16:00
08:00-20:00
08:00-12:00
ดูเพิ่มเติม
พญ.ร่มเย็น ศักดิ์ทองจีน
  • อายุรศาสตร์
  • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08:00-17:00
08:00-17:00
08:00-17:00
08:00-13:00
08:00-16:00
ดูเพิ่มเติม
นพ.มนูญ พรไชยะสิทธิ์
  • อายุรศาสตร์
  • เวชศาสตร์ครอบครัว
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
17:00-19:00
17:00-19:00