ราคาห้องพัก

พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ
เรียงตาม : 
อาคาร 2
Deluxe for Sleep Lab
ราคา : 13,500 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคาร 2
Royal Suite with Lounge
ราคา : 8,400 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคาร 1
ICU
ราคา : 6,340 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคาร 2
Royal Suite
ราคา : 5,900 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคาร 2
Oriental with Lounge
ราคา : 5,400 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคาร 1
Oriental
ราคา : 4,400 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคาร 1
Premier
ราคา : 3,600 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคาร 1
Deluxe
ราคา : 3,400 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคาร 2
Deluxe
ราคา : 3,400 บาท/วัน
อ่านต่อ