ราคาห้องพัก

พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ
เรียงตาม : 
อาคาร 2
Sleep Lab Test
ราคา : 13,500 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคาร 3
PICU
ราคา : 6,340 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคาร 2
VIP2
ราคา : 5,400 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคาร 3
VIP3
ราคา : 4,900 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคาร 1
VIP1
ราคา : 4,400 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคาร 1
เดี่ยวพิเศษ1-1
ราคา : 3,600 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคาร 3
เดี่ยวพิเศษ3-1
ราคา : 3,400 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคาร 1
เดี่ยวพิเศษ1-2
ราคา : 3,400 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคาร 2
เดี่ยวพิเศษ2-1
ราคา : 3,400 บาท/วัน
อ่านต่อ