เกี่ยวกับสินแพทย์

โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา โรงพยาบาลมาตรฐานสากล JCI (USA) พร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้มาตรฐานในการตรวจวินิจฉัยและรักษา ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการขยายหลอดเลือดหัวใจCardiac Catheterization Laboratory เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง CT-128 Slices เครื่องตรวจคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า เอ็มอาร์ไอ MRI กล้องส่องตรวจและผ่าตัด Endoscope กล้องจุลทรรศน์ที่ใช้ในการผ่าตัด Microscope เครื่องอัลตราซาวด์ Ultrasound เครื่องวัดความหนาแน่นกระดูก เครื่องตรวจหามะเร็งเต้านมระบบดิจิตอล เครื่องวัดการนอนกรน เครื่องตรวจคลื่นเสียงสะท้อนเป็นภาพหัวใจ ผลตรวจทางรังสีวิทยาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ระบบการบันทึกเวชระเบียนด้วยคอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์จัดยาและบุคลากร ทีมแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร และพนักงานต่างๆ เพื่อรองรับการใช้บริการอย่างครบครัน

 

โรงพยาบาลสินแพทย์ เป็นโรงพยาบาลเอกชน ตั้งอยู่ริมถนนรามอินทรา กม.8.5 เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร

 

  • ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2534 ในนามบริษัท สินแพทย์ จำกัด
  • เปิดรับผู้ป่วยครั้งแรกวันที่ 12 สิงหาคม 2536

 

ไดัรับการรับรองมาตรฐาน ดังนี้

 

  • ปี 2551 ได้รับมาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) จาก พรพ.
  • ปี 2553 ได้รับมาตรฐาน JCI (USA) ครั้งที่ 1
  • ปี 2554 ได้รับมาตรฐาน HA ครั้งที่ 2 จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ.
  • ปี 2558 ได้รับมาตรฐาน HA ครั้งที่ 3 จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ.
  • ปี 2559 ได้รับมาตรฐาน JCI (USA) ครั้งที่ 2
  • ปี 2562 ได้รับมาตรฐาน JCI (USA) ครั้งที่ 3
  • ปี 2565 ได้รับมาตรฐาน JCI (USA) ครั้งที่ 4

 

วิสัยทัศน์ (VISION)

โรงพยาบาลสินแพทย์จะเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกๆ ในกรุงเทพฝั่งตะวันออก ที่ทุกคนคิดถึงเมื่อมีปัญหาสุขภาพ

 

พันธกิจ (MISSION)

ให้การรักษา ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคแก่ผู้ป่วยโดยแพทย์เฉพาะทาง ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ ด้วยมาตรฐานการรักษาพยาบาลที่ทัดเทียมกับประเทศตะวันตก มุ่งเน้นการดูแลที่มีความอบอุ่น ปลอดภัยและเคารพในสิทธิของผู้ป่วย