เวลาออกตรวจ
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
พญ.วรรณกานต์ เพ็ชรรุ้งรัตน์
 • เวชศาสตร์ฟื้นฟู
 • แพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08:00-12:00
08:00-12:00
08:00-12:00
08:00-12:00
08:00-17:00
08:00-12:00
ดูเพิ่มเติม
ผศ.ดร.สิทธา พงษ์พิบูลย์
 • เวชศาสตร์ฟื้นฟู
 • ผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด และ เวชศาสตร์การกีฬา
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
17:00-19:30
17:00-19:30
17:00-19:30
ดูเพิ่มเติม
นพ.เอกลักษณ์ อาจนาฝาย
 • สาขาอายุรศาสตร์
 • อายุรแพทย์ชำนาญการด้านโรคหัวใจ
 • Heart Failure Center Manager
 • ACLS instructor
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08:00-17:00
08:00-17:00
08:00-20:00
12:00-20:00
08:00-20:00
ดูเพิ่มเติม
นพ.เผดิมวุฒิ ธีระวงศ์สกุล
 • อายุรศาสตร์
 • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
 • อายุรแพทย์ชำนาญการด้านโรคหัวใจ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
17:00-20:00
17:00-20:00
17:00-20:00