เวลาออกตรวจ
ศูนย์โรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
พญ.วรางคณา วานิชกูล
 • อายุรศาสตร์
 • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
 • อายุรแพทย์ชำนาญการด้านโรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
 • อายุรแพทย์ชำนาญการเบาหวาน ต่อมไร้ท่อ เมตะบอลิสม ไทรอยด์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
07:00-16:00
07:00-16:00
07:00-16:00
08:00-20:00
ดูเพิ่มเติม
พญ.ชลชินี ทาบโลกา
 • อายุรศาสตร์
 • เวชศาสตร์ครอบครัว
 • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
 • อายุรแพทย์ชำนาญการโรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
 • อายุรแพทย์ชำนาญการเบาหวาน ต่อมไร้ท่อ เมตะบอลิสม ไทรอยด์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
12:00-18:00
07:30-16:30
12:00-15:00
08:00-17:00
ดูเพิ่มเติม
พญ.เบญจพร จิรสกุลเดช
 • อายุรศาสตร์
 • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไต้ท่อและเมตะบอลิสม
 • อายุรแพทย์ชำนาญการด้านโรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
 • อายุรแพทย์ชำนาญการเบาหวาน ต่อมไร้ท่อ เมตะบอลิสม ไทรอยด์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
07:30-14:30
07:30-14:30
07:30-14:30
07:30-14:30
07:30-12:00
08:00-16:00