เวลาออกตรวจ
แผนกอายุรกรรมโรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
พญ.วรางคณา วานิชกูล
  • อายุรศาสตร์
  • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
  • อายุรแพทย์ชำนาญการด้านโรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
07:00-16:00
07:00-16:00
07:00-16:00
08:00-20:00
ดูเพิ่มเติม
พญ.ชลชินี ทาบโลกา
  • อายุรศาสตร์
  • เวชศาสตร์ครอบครัว
  • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
  • อายุรแพทย์ชำนาญการโรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
08:00-16:00
13:00-16:00
08:00-12:00
13:00-16:00
08:00-17:00
ดูเพิ่มเติม
พญ.เบญจพร จิรสกุลเดช
  • อายุรศาสตร์
  • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไต้ท่อและเมตะบอลิสม
  • อายุรแพทย์ชำนาญการด้านโรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
07:30-14:30
07:30-14:30
07:30-14:30
07:30-14:30
07:30-12:00
08:00-16:00