เวลาออกตรวจ
ศูนย์โรคเลือด
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
พญ.กุลวรา ดุษฎี
  • อายุรศาสตร์
  • เวชศาสตร์ครอบครัว อายุรศาสตร์โรคเลือด
  • อายุรแพทย์ชำนาญการด้านโรคเลือด
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
07:00-16:00
07:00-12:00
07:00-16:00
07:00-16:00
07:00-16:00
07:00-12:00
ดูเพิ่มเติม
พญ.ศิริรัตน์ พฤกษ์ธนากุล
  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
  • อายุรศาสตร์โรคเลือด
  • อายุรแพทย์ชำนาญการด้านโรคเลือด และ โรคมะเร็ง
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
09:00-15:00