รายการจอง

รายการที่จอง
แพ็กเกจวัคซีนมะเร็งปากมดลูกชนิด 9 สายพันธุ์ (3 เข็ม)
22,000 บาท
ราคารวม
22,000 บาท
ข้อมูลผู้ป่วย