เวลาออกตรวจ
แผนกอายุรกรรมระบบทางเดินอาหาร ตับ และ ทางเดินน้ำดี
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
นพ.พิสุทธิ์ พรหมลิขิตชัย
 • อายุรศาสตร์
 • อายุรแพทย์ผู้ชำนาญการโรคระบบทางเดินอาหารตับ และการส่องกล้องตรวจรักษาระบบทางเดินอาหาร
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08:00-20:00
08:00-12:00
08:00-17:00
ดูเพิ่มเติม
นพ.พิชัย ธนสุทธิเวศย์
 • อายุรศาสตร์
 • อายุรแพทย์ผู้ชำนาญการโรคระบบทางเดินอาหารและตับ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08:00-17:00
08:00-12:00
08:00-12:00
08:00-17:00
09:00-11:00
08:00-20:00
08:00-12:00
ดูเพิ่มเติม
พญ.อารยา เอี่ยมอุดมกาล
 • อายุรศาสตร์
 • อายุรแพทย์ผู้ชำนาญการโรคระบบทางเดินอาหารและตับ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08:00-17:00
08:00-20:00
08:00-12:00
07:00-16:00
07:00-16:00
ดูเพิ่มเติม
นพ.ธรธวัช วุฒธนานนท์
 • อายุรศาสตร์
 • อายุรแพทย์ผู้ชำนาญการโรคระบบทางเดินอาหารและตับ
 • แพทย์ชำนาญการ เวชศาสตร์ชะลอวัย และพัฒนาสุขภาพ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
09:00-21:00
08:00-16:00
08:00-12:00
08:00-12:00
07:00-19:00
ดูเพิ่มเติม
นพ.สกุล เล็กศรีสกุล
 • อายุรศาสตร์
 • เวชศาสตร์ครอบครัว
 • อายุรแพทย์ผู้ชำนาญการโรคระบบทางเดินอาหาร
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
17:00-21:00
17:00-20:00
17:00-20:00
17:00-20:00
16:00-20:00
08:00-20:00
08:00-17:00
ดูเพิ่มเติม
นพ.ภูวริศ พิชญะพงศ์ภูวกุล
 • อายุรศาสตร์
 • อายุรแพทย์ผู้ชำนาญการระบบทางเดินอาหารและตับ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08:00-20:00
08:00-16:00
08:00-17:00
08:00-12:00
09:00-17:00
ดูเพิ่มเติม
นพ.วรพจน์ ยิ่งยงธวัช
 • อายุรศาสตร์
 • แพทย์ผู้ชำนาญการโรคระบบทางเดินอาหารและตับ
 • อายุรกรรมโรคระบบทางเดินอาหาร ตับและทางเดินน้ำดี
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
09:00-17:00
09:00-20:00
08:00-17:00