รายการจอง

รายการที่จอง
วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ชนิด 4 สายพันธุ์ (3เข็ม)
8,500 บาท
ราคารวม
8,500 บาท
ข้อมูลผู้ป่วย