เวลาออกตรวจ
ศูนย์หัวใจ
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
นพ.ชัชเวช ศิริคะรินทร์
 • อายุรศาสตร์
 • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
 • เวชศาสตร์ครอบครัว
 • อายุรแพทย์ชำนาญการด้านโรคหัวใจ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08:00-17:00
08:00-18:30
08:00-12:00
08:00-17:00
08:00-16:00
ดูเพิ่มเติม
นพ.สุกิจ สมานไทย
 • อายุรศาสตร์
 • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
 • อายุรแพทย์ชำนาญการด้านโรคหัวใจ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08:00-17:00
08:00-17:00
08:00-17:00
08:00-17:00
08:00-17:00
ดูเพิ่มเติม
นพ.สุรชัย ตั้งโลหะสุวรรณ
 • อายุรศาสตร์
 • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
 • อายุรแพทย์ชำนาญการด้านโรคหัวใจ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08:00-20:00
08:00-17:00
08:00-17:00
08:00-17:00
08:00-12:00
08:00-12:00
ดูเพิ่มเติม
นพ.กิตติพงศ์ วิรัตนพรกุล
 • อายุรศาสตร์
 • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
 • อายุรแพทย์ชำนาญการด้านโรคหัวใจ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08:00-17:00
08:00-17:00
08:00-17:00
08:00-17:00
08:00-20:00
ดูเพิ่มเติม
นพ.เอกลักษณ์ อาจนาฝาย
 • สาขาอายุรศาสตร์
 • อายุรแพทย์ชำนาญการด้านโรคหัวใจ
 • Heart Failure Center Manager
 • ACLS instructor
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08:00-17:00
08:00-17:00
08:00-20:00
12:00-20:00
08:00-20:00
ดูเพิ่มเติม
นพ.กอบปัญญา วงศ์วิเศษกิจ
 • อายุรศาสตร์
 • เวชศาสตร์ครอบครัว
 • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
 • อายุรแพทย์ชำนาญการด้านโรคหัวใจ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
15:00-20:00
15:00-20:00
15:00-20:00
15:00-20:00
15:00-20:00
09:00-15:00
ดูเพิ่มเติม
นพ.ประการ จารุวัฒน์
 • อายุรศาสตร์
 • เวชศาสตร์ครอบครัว
 • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
 • อายุรแพทย์ชำนาญการด้านโรคหัวใจ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
17:00-20:00
17:00-20:00
ดูเพิ่มเติม
นพ.บัญชา ศันสนีย์วิทยกุล
 • อายุรศาสตร์
 • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
 • อายุรแพทย์ชำนาญการด้านโรคหัวใจ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
17:30-20:00
ดูเพิ่มเติม
พญ.มนัสวี อินทรพินทุวัฒน์
 • อายุรศาสตร์
 • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
 • เวชศาสตร์ครอบครัว
 • อายุรแพทย์ชำนาญการด้านโรคหัวใจ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
17:00-20:00
17:00-20:00
ดูเพิ่มเติม
พญ.ฐิติมา หลิมเจริญ
 • อายุรศาสตร์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
12:00-20:00
ดูเพิ่มเติม
นพ.ปิยะ สมานคติวัฒน์
 • ศัลยศาสตร์
 • ศัลยศาสตร์ทรวงอก
 • เวชศาสตร์ครอบครัว
 • อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต
 • ศัลยแพทย์ชำนาญการด้านโรคหัวใจ และทรวงอก
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
09:00-12:00