ตรวจภายในหามะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี Thin Prep + ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ชนิด 9 สายพันธุ์ 1 เข็ม

ระยะเวลา : 1 สิงหาคม 2566 - 31 สิงหาคม 2567

ตรวจภายในหามะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี Thin Prep + ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ชนิด 9 สายพันธุ์ 1 เข็ม

  • ตรวจโดยสูตินรีแพทย์ชำนาญการเฉพาะทาง
  • ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี ติน เพร็พ (Thin Prep)
  • เป็นวิธีการตรวจที่มีการใช้น้ำยา หรือ สารเคมีมาช่วยในการขจัดเซลล์หรือ เนื้อเยื่ออื่นๆ ที่ไม่ใช่เซลล์มะเร็งออกไปก่อนช่วยให้สามารถค้นหาเซลล์มะเร็งได้ดีขึ้นกว่าวิธีดั้งเดิม
  • ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ชนิด 9 สายพันธุ์ 1 เข็ม

ราคา   8,500   บาท


วิธีการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

  • แป๊บสเมียร์ (Conventional pap smear)

เป็นวิธีการตรวจคัดกรองเบื้องต้นแบบดั้งเดิม การค้นหาโรคด้วยวิธีนี้จะได้ผลเร็วและดี ขึ้นอยู่กับความชำนาญการของผู้อ่านผลการตรวจ เทคนิคนี้พบว่าอาจมีเซลล์และเนื้อเยื่ออื่นๆ ปนอยู่บนสไลด์มาก อาจบดบังเซลล์มะเร็งได้

 

  • ลิควิดเพร็พและตินเพร๊พ (Liquid Prep & Thin prep)

เป็นวิธีการตรวจที่มีการใช้น้ำยา หรือ สารเคมีมาช่วยในการขจัดเซลล์หรือ เนื้อเยื่ออื่นๆ ที่ไม่ใช่เซลล์มะเร็งออกไปก่อนช่วยให้สามารถค้นหาเซลล์มะเร็งได้ดีขึ้นกว่าวิธีดั้งเดิม

  • เอชพีวี พีซีอาร์ (HPV DNA PCR)

เป็นการใช้เทคนิคในการตรวจหาเชื้อไวรัส เอช พี วี สายพันธุ์ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดมะเร็งปากมดลูก จึงเป็นเทคนิคที่มีความไวมากสามารถตรวจพบได้ตั้งแต่เมื่อมีการติดเชื้อ ก่อนกลายเป็นมะเร็งปากมดลูกหากตรวจหาด้วยวิธีนี้ร่วมกับลิควิด เบส หรือ ตินเพร็พจะทำให้การตรวจหามะเร็งปากมดลูกมีความแม่นยำมากขึ้นถึง 95-99%

 

“มะเร็งปากมดลูก…เป็นมะเร็งที่พบได้บ่อย ในผู้หญิงไทย และผู้หญิงทั่วโลก ประเทศไทยมีผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกรายใหม่กว่า 6,000 รายต่อปี และมีอัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูกมากกว่า 3,000 รายต่อปี”

สตรีวัยเจริญพันธุ์ รวมทั้งสตรีที่หมดประจำเดือนแล้ว ควรได้รับการตรวจระบบสืบพันธุ์อย่างสม่ำเสมอ หากพบความผิดปกติจะได้รับการรักษา และคำแนะนำ ในการดูแลจาก สูตินรีแพทย์ผู้ชำนนาญการเฉพาะทาง
รวมค่าเวชภัณฑ์ และค่าวัคซีน 1 เข็มแล้ว (ไม่รวมค่าแพทย์)

SHARE