รายการจอง

รายการที่จอง
ตรวจภายในหามะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี Thin Prep + ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ชนิด 9 สายพันธุ์ 1 เข็ม
7,500 บาท
ราคารวม
7,500 บาท
ข้อมูลผู้ป่วย