โรคเกล็ดเลือดต่ำจากภูมิคุ้มกันในเด็ก

2 เม.ย. 2564 | เขียนโดย ศูนยโรคเลือด โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์

 โรคเกล็ดเลือดต่ำจากภูมิคุ้มกัน (Immune thrombocytopenic purpura : ITP) เป็นโรคเลือดออกง่ายที่พบได้บ่อยในเด็กจากการที่มีภาวะเกล็ดเลือดต่ำ สาเหตุเกิดจากภูมิต้านทานของร่างกายสร้างแอนติบอดี้มาจับและทำลายเกล็ดเลือดตนเอง โดยกลไกการกระตุ้นให้เกิดแอนติบอดี้เหล่านี้ อาจเกิดจากการติดเชื้อไวรัส การได้รับยาบางชนิด แต่ส่วนใหญ่ไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจน โรคนี้พบได้ทั้งในเด็กเล็กและเด็กโตโรคเกล็ดเลือดต่ำจากภูมิคุ้มกันในเด็ก เกิดจากอะไร ?

โรคเกล็ดเลือดต่ำจากภูมิคุ้มกัน (Immune thrombocytopenic purpura : ITP) เป็นโรคเลือดออกง่ายที่พบได้บ่อยในเด็กจากการที่มีภาวะเกล็ดเลือดต่ำ สาเหตุเกิดจากภูมิต้านทานของร่างกายสร้างแอนติบอดี้มาจับและทำลายเกล็ดเลือดตนเอง โดยกลไกการกระตุ้นให้เกิดแอนติบอดี้เหล่านี้ อาจเกิดจากการติดเชื้อไวรัส การได้รับยาบางชนิด แต่ส่วนใหญ่ไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจน โรคนี้พบได้ทั้งในเด็กเล็กและเด็กโต

 

อาการของโรคนี้เป็นอย่างไร ?

อาการแสดงของโรคเกิดจากการที่มีภาวะเกล็ดเลือดต่ำ ทำให้มีเลือดออกง่ายผิดปกติ ที่พบได้คือ

  • จุดเลือดออก (petechiae) หรือรอยช้ำ (ecchymosis) ตามผิวหนัง โดยไม่ได้รับการกระทบกระแทก
  • เลือดออกตามผิวเยื่อบุ เช่น ในช่องปาก
  • เลือดกำเดาไหลบ่อย
  • ปัสสาวะมีเลือดปน
  • ประจำเดือนมามากในเด็กผู้หญิงวัยมีประจำเดือน
  • มีเลือดออกในทางเดินอาหารหรือเลือดออกในสมองในกรณีที่มีภาวะเกล็ดเลือดต่ำมากๆ

นอกจากนี้ในผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดออกมากหรือเรื้อรังอาจมีภาวะซีด อ่อนเพลีย เนื่องจากโลหิตจาง

 

โรคนี้รักษาได้หรือไม่ ?

โรคนี้เป็นโรคที่สามารถหายได้เองโดยไม่ต้องใช้ยาใดๆ แต่ระยะเวลาที่เกล็ดเลือดกลับมาปกติอาจแตกต่างกันไปในผู้ป่วยแต่ละราย การรักษาด้วยยาเพื่อเพิ่มเกล็ดเลือดเป็นการช่วยประคับประคอง ใช้ในกรณีที่มีเกล็ดเลือดต่ำมากหรือมีภาวะเลือดออกรุนแรง เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากภาวะเลือดออกที่เป็นอันตรายเท่านั้น โดยยาที่ใช้เป็นการรักษาหลัก คือ ยากลุ่มสเตียรอยด์ เพื่อช่วยกดภูมิต้านทานของร่างกายไม่ให้เกิดการทำลายเกล็ดเลือด โดยปริมาณเกล็ดเลือดจะเพิ่มขึ้นภายในเวลาประมาณ 5-7 วันหลังเริ่มยา นอกจากนี้ยังมีการให้อิมมูโนโกลบูลินทางเส้นเลือดซึ่งสามารถเพิ่มเกล็ดเลือดได้เร็วกว่าภายในเวลาประมาณ 1-2 วัน ใช้ในกรณีที่ผู้ป่วยมีเกล็ดเลือดต่ำมากร่วมกับมีภาวะเลือดออกรุนแรงที่ต้องการให้เกล็ดเลือดเพิ่มขึ้นอย่างเร่งด่วน

 

การดำเนินโรคเป็นอย่างไร ?

ผู้ป่วยโรคนี้ประมาณร้อยละ 80 จะหายจากโรคและกลับมามีเกล็ดเลือดปกติได้ภายในเวลา 1 ปี แต่อีกประมาณร้อยละ 20 จะมีการดำเนินโรคแบบเรื้อรัง ซึ่งผู้ป่วยกลุ่มนี้จะต้องได้รับการดูแลรักษาเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากเกล็ดเลือดต่ำอย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะกลับมามีระดับเกล็ดเลือดปกติได้เองซึ่งอาจใช้เวลาหลายปี

 

ปรึกษาแพทย์ผู้ชำนาญการด้านโรคเลือด ศูนย์โรคเลือดในเด็ก ได้ที่ โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ หรือ โรงพยาบาลสินแพทย์ สาขาใกล้บ้านคุณ คลิก link >>

โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์
โรงพยาบาลสินแพทย์ ลำลูกกา
โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์
โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์
โรงพยาบาลสินแพทย์ เสรีรักษ์
โรงพยาบาลสินแพทย์ กาญจนบุรี

SHARE