ราคาห้องพัก

พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ
เรียงตาม : 
อาคาร3
ห้อง PICU ไอซียูเด็ก
ราคา : 6,340 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคาร2
ห้อง VIP อาคาร 2
ราคา : 5,400 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคาร3
ห้อง VIP อาคาร 3
ราคา : 4,900 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคาร2
ห้องเดี่ยวพิเศษ อาคาร 2
ราคา : 3,400 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคาร3
ห้องเดี่ยวพิเศษ อาคาร 3
ราคา : 3,400 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคาร1
ห้องทารกแรกเกิดในภาวะวิกฤต NICU
ราคา : 3,100 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคาร1
ห้องทารกแรกเกิด ปกติ
ราคา : 1,900 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคาร1
ห้องทารกแรกเกิด ป่วย
ราคา : 1,800 บาท/วัน
อ่านต่อ