ราคาห้องพัก

พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ
เรียงตาม : 
อาคาร3
Royal Suite with Lounge
ราคา : 9,800 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคาร3
Pediatric ICU
ราคา : 7,140 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคาร1
Newborn ICU
ราคา : 6,040 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคาร3
Oriental VIP
ราคา : 5,300 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคาร 3
Royal Suite
ราคา : 5,300 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคาร3
Deluxe
ราคา : 4,000 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคาร1
Newborn with condition
ราคา : 1,900 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคาร1
Newborn
ราคา : 1,300 บาท/วัน
อ่านต่อ