เวลาออกตรวจ
แผนกกุมารเวช
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
พญ.ธาริตา จารุชนะพงศ์ธร
 • กุมารแพทย์
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
21.00 - 06.00
ดูเพิ่มเติม
พญ.จรัสกรณ์ ชัยแสนสุข
 • กุมารเวชศาสตร์
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
21.00 - 06.00
ดูเพิ่มเติม
พญ.พสิษฐา เติมวรสิน
 • กุมารเวชศาสตร์
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
21.00 - 06.00
ดูเพิ่มเติม
พญ.แพรว วิโรจน์ไพศาลกุล
 • กุมารเวชศาสตร์
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
21.00 - 06.00
ดูเพิ่มเติม
นพ.ธีรพล จริยะสกุลโรจน์
 • กุมารเวชศาสตร์
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
21.00 - 06.00
ดูเพิ่มเติม
พญ.ธนัญญา โลกานุวัตรเสถียร
 • กุมารเวชศาสตร์
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
21.00 - 06.00
ดูเพิ่มเติม
พญ.ยมลพร เนียมกุล
 • กุมารเวชศาสตร์
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
21.00 - 06.00
ดูเพิ่มเติม
พญ.น้ำหวาน กิตติกูล
 • กุมารแพทย์ทารกแรกเกิด
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
ดูเพิ่มเติม
พญ.ศิวาพร ทรัพย์สพรั่ง
 • สาขากุมารแพทย์,อนุสาขาโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันวิทยา
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
8.00-17.00
8.00-17.00
12.00-21.00
8.00-17.00
8.00-12.00
8.00-21.00
ดูเพิ่มเติม
พญ.อรญา โชติบรรยง
 • สาขากุมารแพทย์
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
12.00-21.00
8.00-17.00
8.00-17.00
08.00 - 12.00
12.00-21.00
8.00-21.00
ดูเพิ่มเติม
พญ.โสวิภา เฟื่องกำลูน
 • สาขากุมารเวชศาสตร์(OPD)
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
12.00-21.00
12.00-21.00
8.00-17.00
ดูเพิ่มเติม
พ.ญ.ยิหวา สุขสวัสดิ์
 • สาขากุมารเวชศาสตร์ (OPD)
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
17.00-21.00
ดูเพิ่มเติม
พญ.กุลพรภัสร์ เบญญาจิราพัชร์
 • สาขากุมารเวชศาสตร์ (OPD)
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
08.00-21.00
ดูเพิ่มเติม
พญ.มณฑิรา ช่อวิเชียร
 • สาขากุมารเวชศาสตร์ (OPD)
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
17.00-21.00
12.00-21.00
ดูเพิ่มเติม
พญ.ธนิตา สุขสถิตย์
 • สาขากุมารเวชศาสตร์(เวรใน)
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
17.00 - 21.00 ,21.00 - 06.00
21.00 - 06.00

*หมายเหตุ : สัปดาห์ที่ 1,3,5 ของเดือน

*หมายเหตุ : สัปดาห์ที่ 1,3 ของเดือน

*หมายเหตุ : สัปดาห์ที่ 1,3 ของเดือน

*หมายเหตุ : สัปดาห์ที่ 1,3 ของเดือน

*หมายเหตุ : สัปดาห์ที่ 2,4 ของเดือน

*หมายเหตุ : สัปดาห์ที่ 2,4 ของเดือน

*หมายเหตุ : สัปดาห์ที่ 2,4 ของเดือน

*หมายเหตุ : เป็น CONSULT ไม่มีเวลาออกตรวจ

*หมายเหตุ : วันอังคารสัปดาห์ที่ 2,4 ของเดือน และ ทุกวันพฤหัสบดี