เวลาออกตรวจ
แผนกกุมารเวช
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
พ.ญ.ศิวาพร ทรัพย์สพรั่ง
  • สาขากุมารแพทย์,อนุสาขาโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันวิทยา
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
8.00-17.00
8.00-17.00
12.00-17.00
8.00-17.00
8.00-12.00
8.00-21.00
พ.ญ.อรญา โชติบรรยง
  • สาขากุมารแพทย์
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
12.00-21.00
8.00-17.00
8.00-17.00
12.00-21.00
8.00-21.00
พ.ญ.โสวิภา เฟื่องกำลูน
  • สาขากุมารเวชศาสตร์(OPD)
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
12.00-21.00
12.00-21.00
8.00-17.00
พ.ญ.ยิหวา สุขสวัสดิ์
  • สาขากุมารเวชศาสตร์ (OPD)
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
17.00-21.00
พ.ญ.กุลพรภัสร์ เบญญาจิราพัชร์
  • สาขากุมารเวชศาสตร์ (OPD)
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
08.00-21.00
พ.ญ.มณฑิรา ช่อวิเชียร
  • สาขากุมารเวชศาสตร์ (OPD)
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
17.00-21.00
12.00-21.00
พ.ญ.ธนิตา สุขสถิตย์
  • สาขากุมารเวชศาสตร์(เวรใน)
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
17.00-21.00