เวลาออกตรวจ
ทารกแรกเกิด
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
นพ.วุฑฒิชัย บุญญาปะมัย
  • กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิด
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
09.00-16.00
09.00-16.00
09.00-16.00
09.00-16.00
09.00-16.00
09.00-14.00
ดูเพิ่มเติม
พญ.พัชรวลัย รัศมิทัต
  • กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิด
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
08.30-15.00
08.30-15.00
08.30-12.00
08.30-15.00
08.30-15.00