เวลาออกตรวจ
แผนกกุมารเวชกรรม
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
พญ.สิริรัตน์ อัศวฤกษ์นันท์
  • กุมารแพทย์
  • กุมารเวชศาสตร์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
17:00-20:00
17:00-20:00
ดูเพิ่มเติม
พญ.ภัทธีรา เศรษฐบุตร
  • กุมารแพทย์
  • กุมารเวชศาสตร์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
17:00-20:00
17:00-20:00
ดูเพิ่มเติม
พญ.นุชชนาฏ ธรรมเนียมดี
  • กุมารเวชกรรม
  • กุมารเวชศาสตร์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
17:00-20:00
17:00-20:00
17:00-20:00
ดูเพิ่มเติม
พญ.นลินี จงวิริยะพันธุ์
  • กุมารเวชศาสตร์, โภชนาการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08:00-17:00
08:00-20:00
08:00-17:00
08:00-17:00
08:00-17:00