เวลาออกตรวจ
โรคระบบการหายใจในเด็ก
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
พญ.นวพรรณ เบ็ญจสุพัฒนนันท์
  • กุมารเวชศาสตร์ โรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤต
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
15.00-20.00
12.00-20.00
ดูเพิ่มเติม
พญ.ปิยะพร ชื่นอิ่ม
  • กุมารเวชศาสตร์ โรคระบบการหายใจ
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
08.00-15.30
08.00-15.30
08.00-15.30
08.00-14.00
08.00-13.00
08.00-14.30
ดูเพิ่มเติม
นพ.ไกรรพ ตันติวงศ์โกสีย์
  • กุมารเวชศาสตร์ โรคระบบการหายใจ
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
08.00-17.00
08.00-20.00
08.00-16.00
08.00-20.00
08.00-14.00
ดูเพิ่มเติม
นพ.รัฐพล สุจิพิธธรรม
  • กุมารเวชศาสตร์ โรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤต
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
16:00-21:00
09:00-17:00
11:00-21:00
09.00-16.00
11:00-21:00