เวลาออกตรวจ
แผนกกุมารเวชกรรม
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
พญ. ชญาภา ฐานะกิ่งสุวรรณ
  • กุมารเวชศาสตร์
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
10.00-17.00
10.00-21.00
10.00-21.00
10.00-21.00
10.00-18.00
ดูเพิ่มเติม
พญ. ศุภธิดา ตันศิริ
  • กุมารเวชศาสตร์
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
08.00-21.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-21.00
08.00-21.00
ดูเพิ่มเติม
พญ. วรรัตน์ โกวิทจินดาชัย
  • กุมารเวชศาสตร์
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
08.00-21.00
08.00-21.00
08.00-17.00
08.00-21.00
08.00-17.00
ดูเพิ่มเติม
พญ.วาสนา ภัทรวณิชย์
  • กุมารเวชศาสตร์
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
07.00-20.00
07.00-16.00
07.00-20.00
07.00-16.00
07.00-20.00