เวลาออกตรวจ
พัฒนาการเด็ก
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
พญ.รชฎา กสิภาร์
  • กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการเด็กและพฤติกรรม
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
10.00-20.00
08.00-17.00
08.00-17.00
09.00-20.00
08.00-16.00
ดูเพิ่มเติม
นพ.ทรงภูมิ เบญญากร
  • จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น และจิตเวชทั่วไป
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
16.00-20.00
16.30-20.30
16.30-20.30
ดูเพิ่มเติม
พญ.ศิรินทร์ญา เทพรักษ์
  • กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการเด็ก และพฤติกรรม
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
14.00-20.00