เวลาออกตรวจ
แผนกกุมารเวช
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
พญ.นาฎวดี อังควัฒนะพงษ์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
16.00-20.00
ดูเพิ่มเติม
นพ.เฉลิมลักษณ์ มหิพันธ์
 • กุมารเวชศาสตร์
 • กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
 • กุมารแพทย์ชำนาญการด้านทารกแรกเกิด
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
ดูเพิ่มเติม
พญ.สิรินยา บุญธนาพิบูลย์
 • กุมารแพทย์ผู้ชำนาญการด้านระบบต่อมไร้ท่อและเมตบอลิสม
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
15:00-19:00 สัปดาห์ที่ 1,3
ดูเพิ่มเติม
พญ.สุชาตา ราษฎรวิจิตร
 • กุมารเวชศาสตร์
 • กุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ
 • กุมารแพทย์ชำนาญการด้านระบบการหายใจ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
17:00-20:00
09:00-18:00
08:00-20:00
08:00-20:00
08:00-12:00 สัปดาห์ที่ 2,4
ดูเพิ่มเติม
พญ.ณิชนันท์ อัจฉราฤทธิ์
 • กุมารเวชศาสตร์
 • กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
 • กุมารแพทย์ชำนาญการด้านโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
07:00-12:00
07:00-16:00
12:00-20:00
07:00-17:00
07:00-20:00
ดูเพิ่มเติม
พญ.กาญจนา วรรณวิไล
 • กุมารเวชศาสตร์
 • กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ
 • กุมารแพทย์ชำนาญการด้านโรคติดเชื้อ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
07:00-17:00
12:00-17:00
12:00-20:00
07:00-16:00
07:00-20:00
ดูเพิ่มเติม
นพ.รัฐพล ว่องวันดี
 • กุมารเวชศาสตร์
 • กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
 • กุมารแพทย์ชำนาญการด้านโรคหัวใจ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
17:00-20:00
ดูเพิ่มเติม
นพ.ฉัตรชัย ธํารงอาจริยกุล
 • กุมารเวชศาสตร์
 • กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา
 • กุมารแพทย์ชำนาญการด้านระบบประสาท
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
14:00-20:00
08:00-16:00
ดูเพิ่มเติม
นพ.รัฐพล สุจิพิธธรรม
 • กุมารเวชศาสตร์
 • อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
11:00-15:00
15:00-20:00 สัปดาห์ที่ 1,3,
ดูเพิ่มเติม
พญ.ธนรรจิต วงศ์สีนิล
 • กุมารเวชศาสตร์
 • กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
 • กุมารแพทย์ชำนาญการด้านทารกแรกเกิด
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
17:00-20:00
17:00-20:00 สัปดาห์ที่ 2,4
ดูเพิ่มเติม
พญ.ปัญญ์ชลี จงไพบูลย์พัฒนะ
 • กุมารเวช
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
16:00-20:00
ดูเพิ่มเติม
พญ.พิชานัน สุดใจ
 • กุมารเวชศาสตร์
 • กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม
 • กุมารแพทย์ชำนาญการด้านพัฒนาการและพฤติกรรม
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
12:00-20:00 สัปดาห์ที่ 1,3,5
ดูเพิ่มเติม
พญ.ชุติมน กองสัมฤทธิ์
 • กุมารเวชศาสตร์
 • กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม
 • กุมารแพทย์ชำนาญการด้านพัฒนาการและพฤติกรรม
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
09:00-16:00