โปรแกรมและแพ็กเกจ

พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ
วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก
วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก 2 เข็ม
ราคา
4,900 ฿
ยาฉีดรักษาภาวะหนุ่มสาวก่อนวัย
แพ็กเกจฉีดยา Diphereline 3.75 mg. รักษาภาวะหนุ่มสาวก่อนวัย
ราคา
7,000 ฿
ยาฉีดรักษาภาวะหนุ่มสาวก่อนวัย
แพ็กเกจฉีดยา Diphereline 11.25 mg. รักษาภาวะหนุ่มสาวก่อนวัย
ราคา
19,200 ฿
ยาฉีดรักษาภาวะหนุ่มสาวก่อนวัย
แพ็กเกจฉีดยา Enantone 3.75 mg. รักษาภาวะหนุ่มสาวก่อนวัย
ราคา
6,200 ฿
ยาฉีดรักษาภาวะหนุ่มสาวก่อนวัย
แพ็กเกจฉีดยา Decapeptyl 3.75 mg. รักษาภาวะหนุ่มสาวก่อนวัย
ราคา
7,000 ฿
วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก
วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก 2 เข็ม
ราคา
4,900 ฿
ยาฉีดรักษาภาวะหนุ่มสาวก่อนวัย
แพ็กเกจฉีดยา Diphereline 3.75 mg. รักษาภาวะหนุ่มสาวก่อนวัย
ราคา
7,000 ฿
ยาฉีดรักษาภาวะหนุ่มสาวก่อนวัย
แพ็กเกจฉีดยา Diphereline 11.25 mg. รักษาภาวะหนุ่มสาวก่อนวัย
ราคา
19,200 ฿
ยาฉีดรักษาภาวะหนุ่มสาวก่อนวัย
แพ็กเกจฉีดยา Enantone 3.75 mg. รักษาภาวะหนุ่มสาวก่อนวัย
ราคา
6,200 ฿
ยาฉีดรักษาภาวะหนุ่มสาวก่อนวัย
แพ็กเกจฉีดยา Decapeptyl 3.75 mg. รักษาภาวะหนุ่มสาวก่อนวัย
ราคา
7,000 ฿