เกี่ยวกับสินแพทย์

เพื่อมุ่งตอบสนองความต้องการของประชากร ชาวกรุงเทพฝั่งตะวันออก ที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว จากคลินิกเด็กที่เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 2534 จนถึงปัจจุบัน ปริมาณผู้ป่วยวัยเยาว์ของ รพ.สินแพทย์ เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

 

ทางคณะผู้บริหาร รพ.สินแพทย์ จึงไม่อาจทนให้เกิดข้อจำกัดในการให้บริการ ทั้งสถานที่ เวลาที่ต้องรอตรวจ และจำนวนเตียงที่จำเป็นสำหรับเด็กป่วยที่ต้องนอนโรงพยาบาล จึงเป็นที่มาของการสร้าง รพ.เด็กสินแพทย์ แยกออกต่างหากจาก รพ.สินแพทย์ เป็นอาคารขนาด 7 ชั้น มีพื้นที่รองรับผู้ป่วยนอกรวม 2 ชั้น นอกนั้นเป็นห้องพักผู้ป่วยใน ทั้งนี้ยังแยกพื้นที่การให้บริการเด็กป่วยและเด็กดีออกจากกัน โดยเฉพาะคลินิกวัคซีน ที่ช่วยป้องกันเด็กที่มารับวัคซีนไม่ต้องเสี่ยงที่จะได้รับโรคอื่นๆกลับไปด้วย

 

รพ.เด็กสินแพทย์ จึงเป็นโรงพยาบาลเด็กภาคเอกชน เพื่อเป็นที่พึ่งให้กับพ่อแม่ผู้ปกครอง ในด้านการดูแลรักษาพยาบาลประชากรตัวน้อยๆ ที่อยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพฝั่งตะวันออก และพื้นที่ใกล้เคียง ด้วยศักยภาพและความพร้อม เพื่อดูแลรักษาอาการเจ็บป่วยได้แทบทุกระบบในร่างกายเด็ก ให้สอดคล้องกับความมุ่งหมายในการเป็น One Stop Hospital

 

พญ.พัชรวลัย รัศมิทัต ผู้อำนวยการ รพ.เด็กสินแพทย์ มีนโยบายในการบริหารจัดการ ซึ่งเน้นในเรื่องแพทย์เฉพาะทางในเกือบทุกสาขา เนื่องจากพบว่า กลุ่มผู้ป่วยเด็กที่มาใช้บริการ ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน พบปัญหาในเรื่องการเรียน เรื่องของสมาธิสั้น เรื่องการพูดช้าในกลุ่มอาการออทิสติก จำเป็นต้องอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญของแพทย์เฉพาะทางในเรื่องพัฒนาการ เรื่องพฤติกรรมบำบัด ที่เรียกว่า กุมารแพทย์ด้าน Growth and Development รวมทั้งจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น เพื่อตอบสนองให้การดูแลและใส่ใจให้กับเด็กกลุ่มดังกล่าว

 

ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในโลกยุคใหม่ รพ.เด็กสินแพทย์ได้นำมาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษา ตั้งแต่ในแง่ประวัติของคนไข้ โดยเปลี่ยนจากการใช้มือเขียน มาเป็นการป้อนเข้าระบบคอมพิวเตอร์ หรือ iPad อีกทั้งใช้ระบบ สแกนบาร์โค๊ต ในการจ่ายยา ฉีดยา และยืนยันตัวบุคคล เพื่อความแม่นยำ พร้อมจัดทำระบบ Smart OPD และ Smart IPD เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยที่มาตรวจรักษาที่โรงพยาบาล ได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบ มีระบบการเตือน เมื่อมีผลการตรวจเลือด หรือ Lab ที่มีค่าผิดปกติ ให้กับคุณหมอและคุณพยาบาลทราบโดยเร่งด่วน ซึ่งช่วยให้ประสิทธิภาพในการดูแลรักษารวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น

 

ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบัน ที่รพ.เด็กสินแพทย์ ได้นำมาใช้ช่วยให้แพทย์สามารถดูประวัติการตรวจทุกอย่างได้ใน iPad ไม่ต้องพลิกแฟ้มกระดาษเหมือนในอดีต หากจะเข้าไปตรวจผู้ป่วยในห้องพัก ก็เข้าไปพร้อมกับ iPad เครื่องเดียว ก็สามารถสนทนาอธิบายอาการและผลการตรวจต่างๆ ให้ผู้ป่วยและญาติดูภาพได้จาก iPad ได้เลย อีกทั้งที่สำคัญที่สุด เวลาแพทย์จะสั่งยาให้ผู้ป่วยก็สามารถสั่งผ่านระบบนี้ได้ ข้อมูลก็จะถึงแผนกเภสัชกรรมทันที ช่วยให้เภสัชได้ข้อมูลยาที่ชัดเจน ลดปัญหาเรื่องการอ่านลายมือ หรือตัวเลขที่มีการใส่จุดทศนิยมไม่ชัดเจน นอกจากจะเพิ่มความรวดเร็วให้มากขึ้นแล้ว ยังช่วยลดความสิ้นเปลืองทรัพยากรกระดาษลงไปได้มากอีกด้วย

 

พญ.พัชรวลัย ได้กล่าวแสดงความรู้สึกเพิ่มเติมว่า “ ในมุมมองส่วนตัว ฐานะที่เป็นคุณแม่คนหนึ่ง การที่จะไว้วางใจพาลูกไปรักษาที่ไหนนั้น ก็เลือกที่โรงพยาบาลที่มีคุณหมอเฉพาะทาง ที่สามารถดูแลลูกเราได้ เช่น ถ้าเขาเป็นโรคทางเดินหายใจ เป็นภูมิแพ้ เป็นโรคทางเดินอาหาร อาเจียนบ่อยมาก ท้องผูก หรือลูกอายุ 2 ขวบแล้วยังไม่พูด นับเป็นเรื่องที่สำคัญที่ต้องรักษาให้ทุกทาง วินิจฉัยให้ถูกทาง ยิ่งร่วมกับโรงพยาบาลแห่งนั้นมีความทันสมัย มีความสะดวกของสถานที่ มีการใช้เทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วยในการดูแลผู้ป่วย ก็จะเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจให้ลูกได้รับการดูแลมากขึ้น”

 

รพ.เด็กสินแพทย์ ได้มาตรฐานโลก (JCI) ทั้งระบบ

 

ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบมาตรฐานโรงพยาบาลระหว่างประเทศ จากสหรัฐอเมริกา หรือ JCI ได้เข้ามาตรวจสอบระบบการบริการด้านการแพทย์ของ รพ.สินแพทย์ เป็นเวลา 5 วัน เมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา โดยได้ตรวจทั้งระบบของ รพ.สินแพทย์ และ รพ.เด็กสินแพทย์ ไปในโอกาสเดียวกัน โดยประเด็นในการตรวจมุ่งเน้นตั้งแต่ทีมกุมารแพทย์ ความพร้อมของเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์ช่วยฟื้นคืนชีพสำหรับเด็ก อาคาร-สถานที่ ระบบการดูแลรักษาความปลอดภัย ซึ่งเน้นสำหรับเด็กโดยเฉพาะ รวมถึงโครงสร้าง เฟอร์นิเจอร์ ระบบประตูล็อค การป้องกันด้านอัคคีภัย รวมถึงการบริหารจัดการยา

 

ทางคณะกรรมการ เจ.ซี.ไอ.(JCI) ได้ตรวจประเมินผลแล้วจึงได้ส่งเอกสารแสดงการรับรองให้ไว้เป็นหลักฐานพร้อมกันทีเดียว 2 โรงพยาบาล โดยให้การรับรองสำหรับ รพ.สินแพทย์ เป็นรอบที่สองด้วย

 

พญ.พัชรวลัย รัศมิทัต ผู้อำนวยการ รพ.เด็กสินแพทย์ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ในส่วนของ รพ.เด็กสินแพทย์ ได้มีการจัดระบบให้บริการแก่เด็กที่มารับการตรวจรักษา โดยแบ่งโซนพื้นที่ในการดูแลเด็กป่วย และเด็กสุขภาพดีที่มารับวัคซีน แยกห่างจากกัน เพื่อไม่ให้เสี่ยงต่อการรับเอาโรคติดเชื้อกลับบ้าน สำหรับอาคารของโรงพยาบาลเป็นอาคารสูง 7 ชั้น จึงมีพื้นที่มากพอในการให้บริการ รองรับผู้ป่วยเด็กในอาคารแห่งนี้ถึง 59 เตียง มีการออกแบบตกแต่งภายในอาคาร ด้วยแนวคิดที่เอาใจเด็กเป็นพิเศษทั้งบริเวณโถงทางเดินและในห้องตรวจต่างๆ เพื่อให้เด็กรู้สึกสบายใจ ไม่เกร็งและหวาดกลัวเมื่อมาโรงพยาบาล อีกทั้งความพร้อมของทีมกุมารแพทย์ รพ.เด็กสินแพทย์ เตรียมแพทย์ประจำไว้ถึง 14 ท่าน เป็นกุมารแพทย์ระบบทางเดินหายใจถึง 5 คน เพื่อรองรับปัญหาโรคระบบทางเดินหายใจในเด็ก โดยเฉพาะในเด็กที่อายุน้อยกว่า 5 ปี จะพบเป็นโรคนี้ได้บ่อย

 

เนื่องจาก รพ.เด็กสินแพทย์ เป็นโรงพยาบาลเด็กเอกชนชนิดเต็มรูปแบบที่เปิดให้บริการดูแลผู้ป่วยเด็กโดยเฉพาะ อีกทั้งการได้ผ่านการรับรองมาตรฐานโลก เจซีไอ (JCI) สหรัฐอเมริกา จึงเป็นหลักประกันได้ถึงคุณภาพและประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยเด็กตามระดับมาตรสากล

 

กุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทาง รพ.เด็กสินแพทย์

 1. กุมารแพทย์ทารกแรกเกิด
 2. กุมารแพทย์ด้านโรคหัวใจ
 3. กุมารแพทย์ด้านพัฒนาการเด็ก
 4. กุมารแพทย์ด้านโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
 5. กุมารแพทย์ด้านโรคระบบทางเดินหายใจ
 6. กุมารแพทย์ด้านโรคผิวหนัง
 7. กุมารแพทย์ด้านโรคโลหิตวิทยาและธาลัสซีเมีย
 8. กุมารแพทย์ด้านระบบประสาท
 9. กุมารแพทย์ด้านระบบประสาท
 10. กุมารแพทย์ด้านโรคไต
 11. กุมารแพทย์ด้านโรคระบบทางเดินอาหารและตับ
 12. กุมารแพทย์ด้านต่อไร้ท่อและเมตาบอลิสม
 13. กุมารแพทย์ด้านศัลยกรรม
 14. กุมารแพทย์ด้านโรคติดเชื้อ
 15. ทันตแพทย์เฉพาะทางช่องปากและฟันเด็ก
 16. ICU เด็ก / ดูแลเด็กป่วยอาการหนัก

 

พร้อมบริการตรวจและรักษาโรคเด็ก โดยกุมารแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทาง ตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อลูกไม่สบาย วางใจได้แม้ยามค่ำคืน