Oriental VIP

อาคาร3
บริการเพิ่มเติม
ห้องแอร์
เตียงไฟฟ้า
ตู้เสื้อผ้า
โซฟา
ตู้เย็น
โทรทัศน์(LCD)
โทรศัพท์
โต๊ะเครื่องแป้ง
ตู้เก็บของ
เครื่องทำน้ำอุ่น
อ่างล้างมือ
ไมโครเวฟ
Free Wifi 1 Accout (2วัน)
บริการน้ำดื่มฟรีวันละ 4 ขวด (ทุกวัน)
บริการชุดเครื่องดื่ม (น้ำผลไม้ นม และน้ำอัดลม) ฟรีเฉพาะวันแรก
บริการหนังสือพิมพ์ ฟรี
สำหรับผู้ป่วยมุสลิม มีบริการชุดละหมาด ภาชนะ และไมโครเวฟ แยกใช้เฉพาะผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม (แจ้งได้ที่เคาน์เตอร์พยาบาล)
อัตราค่าห้องพัก
อัตราค่าห้องพัก
3,500 บาท/วัน
ค่าบริการพยาบาล
1,500 บาท/วัน
ค่าบริการทางการแพทย์
300 บาท/วัน
ค่าอาหาร 3 มื้อ (Meals)
ราคารวม
5,300 บาท/วัน
*ราคารวมขึ้นอยู่กับประเภทของอาหารที่เลือก // **ไม่รวมค่ายา ค่าแพทย์ และค่าตรวจพิเศษอื่น ๆ หมายเหตุ : รับบริการอาหารจากครัวฮาลาล โทร 0-2793-5099 ต่อ 5759
บริการเพิ่มเติม
ห้องแอร์
เตียงไฟฟ้า
ตู้เสื้อผ้า
โซฟา
ตู้เย็น
โทรทัศน์(LCD)
โทรศัพท์
โต๊ะเครื่องแป้ง
ตู้เก็บของ
เครื่องทำน้ำอุ่น
อ่างล้างมือ
ไมโครเวฟ
Free Wifi 1 Accout (2วัน)
บริการน้ำดื่มฟรีวันละ 4 ขวด (ทุกวัน)
บริการชุดเครื่องดื่ม (น้ำผลไม้ นม และน้ำอัดลม) ฟรีเฉพาะวันแรก
บริการหนังสือพิมพ์ ฟรี
สำหรับผู้ป่วยมุสลิม มีบริการชุดละหมาด ภาชนะ และไมโครเวฟ แยกใช้เฉพาะผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม (แจ้งได้ที่เคาน์เตอร์พยาบาล)
ห้องพักอื่นๆ
อาคาร1
Newborn ICU
ราคา : 6,040 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคาร1
Newborn
ราคา : 1,300 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคาร3
Pediatric ICU
ราคา : 7,140 บาท/วัน
อ่านต่อ