เวลาออกตรวจ
จิตเวชศาสตร์ เด็กและวัยรุ่น
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
นพ.ทรงภูมิ เบญญากร
  • จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น และจิตเวชทั่วไป
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
16:00-20:00 (สัปดาห์ที่ 2,4)
16:30-20:30
16:30-20:30