เวลาออกตรวจ
โรคติดเชื้อในเด็ก
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
พ.ท.ผศ.เดชวิจิตร์ สุวรรณภักดี
  • กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
17.00-20.00
ดูเพิ่มเติม
นพ.สุรพงษ์ ตันเชวง
  • ชำนาญการโรคติดเชื้อ
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
17:00-20:00