เวลาออกตรวจ
ศูนย์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
พญ.ปิติยา โรจน์พรประดิษฐ์
  • กุมารเวชศาสตร์ โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันวิทยา
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
08.00-17.00
08.00-12.00
08.00-18.00
08.00-17.00
08.00-18.00
09.00-17.00
ดูเพิ่มเติม
นพ.วีระพงษ์ จันจงเจริญชัย
  • กุมารเวชศาสตร์ โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันวิทยา
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
08.00-12.00
09.00-20.00
09.00-20.00
08.00-12.00
09.00-20.00
09.00-17.00
ดูเพิ่มเติม
พญ.วริศรา สิรยานนท์
  • กุมารเวชศาสตร์ โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันวิทยา
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
08.00-15.00
08.00-19.00
08.00-12.00
08.00-19.00
08.00-12.00
09.00-14.00
ดูเพิ่มเติม
นพ.วรุตม์ ทองใบ
  • กุมารเวชศาสตร์ โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันวิทยา
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
17:00-20:00 สัปดาห์ที่ 2,4
ดูเพิ่มเติม
พญ.ธิดารัตน์ อัคราช
  • กุมารเวชศาสตร์ โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันวิทยา
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
15.00-21.00 สัปดาห์ที่ 2 และ 4

*หมายเหตุ : พญ. ปิติยา เฉพาะวันศุกร์ ออกตรวจ เคาน์เตอร์ 2 เวลา 08.00-18.00

*หมายเหตุ : นพ.วรุตม์ ทองใบ ออกตรวจสัปดาห์ที่ 2,4

*หมายเหตุ : พญ.ธิดารัตน์ ออกตรวจสัปดาห์ที่ 2 และ 4