แพ็กเกจวัคซีนไข้เลือดออก 2 เข็ม

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567

แพ็กเกจวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก 2 เข็ม (เหมาจ่าย)

  • มีประสิทธิภาพในการเพิ่มภูมิคุ้มกันโรคถึง 80%
  • ป้องกันภาวะช็อกจากไข้เลือดออกถึง 85%
  • ลดอัตราการนอนโรงพยาบาลถึง 90%
  • ไม่ต้องตรวจเลือดหาระดับภูมิคุ้มกันก่อนฉีดวัคซีน
  • เคยเป็น หรือ ไม่เคยเป็นไข้เลือดออกก็ฉีดได้

ฉีดได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ อายุ 4-60 ปี (ฉีด 2 เข็มห่างกัน 3 เดือน)

ราคา 4,900 บาท/2 เข็ม


ราคา   4,900   บาท


*หมายเหตุ

  1. โปรแกรมดังกล่าว*ม่รวมค่าแพทย์*
  2. โปรแกรมดังกล่าวรวมค่าบริการโรงพยาบาล และค่าเวชภัณฑ์แล้ว
  3. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  4. เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด

SHARE
Recommened Program & Packages