วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ชนิด 4 สายพันธุ์ Gardasil (3เข็ม)

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563

วัคซีนมะเร็งปากมดลูก (Gardasil)

เป็นวีคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (Human papillomavirus : HPV) 4 สายพันธ์ คือ

  • สายพันธ์ 6 และ 11 ซึ่งเป็นสายพันธ์ที่ก่อให้เกิดโรคหูดหงอนไก่ได้ ประมาณ 70%
  • สายพันธ์ 16 และ 18 ซึ่งเป็นสาเหตุของมะเร็งปากมดลูกได้ ประมาณ 90%

ฉีดได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ตั้งแต่อายุ 9 ปี ขึ้นไป

 

**อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวมค่าแพทย์ ค่าเวชภัณฑ์และค่าบริการ


ราคา   7,480   บาท

อัตราค่าวัคซีนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

SHARE
โปรโมชั่นอื่นๆ