แผนกอายุรกรรมหัวใจ
พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ

อายุรกรรมหัวใจ

แพทย์ประจำศูนย์