Wellness Program Gold 2

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2566 - 31 พฤษภาคม 2567

Synphaet Wellness Program Gold 2

 1. ตรวจร่างกายโดยเเพทย์ชำนาญการด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยเเละพัฒนาสุขภาพ (Anti-Aging and Regenerative Medicine Physician)
 2. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 3. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
 4. ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเม็ดเลือด (HbA1c) Glycosylated Hb
 5. ตรวจการทำงานของไต (GFRP Creatinine)
 6. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Lipid Profile + LDL)
 7. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)
 8. ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
 9. ตรวจการทำงานของตับ (Alkaline Phosphatase)
 10. ตรวจระดับแคลเซียม (Calcium)
 11. ตรวจระดับฟอสฟอรัส (Phosphorus)
 12. ตรวจระดับอัลบูมิน (Albumin)
 13. ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด (Uric acid)
 14. ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ (Urine Analysis)
 15. ตรวจหาความผิดปกติจากอุจจาระ (Stool Examination)
 16. ตรวจหาเลือดแฝงในอุจจาระ (Stool Occult Blood)
 17. ตรวจระดับวิตมิน ดี ในเลือด (Total Vitamin D level)
 18. ตรวจแพ้อาหารแฝง 216 ชนิด (Food Allergy 216)
 19. ตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอกเพื่อดูปอดและหัวใจ (Chest X-ray)
 20. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 21. ตรวจปริมาณไขมันแทรกตับ และภาวะตับแข็ง (Fibro Scan)
 22. ตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย กล้ามเนื้อ และไขมัน (Body Composition)

ราคา   23,000   บาท


จากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง และการใช้ชีวิตของคนยุคใหม่ เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ร่างกายของคนเรามีความเสื่อมโทรมได้ง่าย หรือมีโรคภัยไข้เจ็บแอบแฝงโดยที่เราอาจไม่เคยทราบ ซึ่งอาจแสดงออกมาในลักษณะอาการปวดศีรษะเรื้อรัง ไมเกรน ภูมิแพ้ หรือ เป็นสิวเรื้อรัง รักษาแล้วแต่ก็ไม่หาย การตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาสาเหตุและโอกาสที่จะเป็นโรคจึงเป็นสิ่งสำคัญ

ศูนย์ Wellness Center โรงพยาบาลสินแพทย์

มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพเชิงรุก ใช้หลักเวชศาสตร์บูรณาการ Integrative Medicine ให้การดูแลโดยแพทย์อายุรกรรมที่จบการศึกษาเวชศาสตร์ชะลอวัยจาก ประเทศสหรัฐอเมริกา The American Academy of Anti Aging Medicine และ World Society of Anti Aging Medicine แห่งทวีปยุโรปนำความรู้มาบูรณาการให้การรักษาร่วมกับความชำนาญทางด้านอายุรกรรม หรือ ดูแลร่วมกับแพทย์ประจำตัวท่าน เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้มีสุขภาพแข็งแรง และอายุยืนยาวแบบสุขภาพดี

 

*หมายเหตุ

 1. โปรแกรมดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาล
 2. เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนดโรงพยาบาล
 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าคืนความสมดุล...สู่ชีวิต เพื่อ...สุขภาพที่ยั่งยืน

SHARE
Recommened Program & Packages

We Are Family Check-Up สุขภาพดี ยกตระกูล
We are family 1
ราคา
17,200 ฿
We Are Family Check-Up สุขภาพดี ยกตระกูล
We are family 2
ราคา
14,900 ฿
We Are Family Check-Up สุขภาพดี ยกตระกูล
We are family 3
ราคา
6,500 ฿