ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด
พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา

ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยด้วยโรคหัวใจจากกลุ่มของ โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคจากลิ้นหัวใจ โรคกล้ามเนื้อหัวใจ ทั้งผู้ที่รักษาด้วยการกินยาควบคุมอาการ หรือ ผู้ที่ผ่านการทำบอลลูนเส้นเลือดหัวใจ  หรือ ได้รับการผ่าตัดลิ้นหัวใจ การผ่าตัดเส้นเลือดหัวใจ (บายพาส) ต่างก็จะได้รับประโยชน์จากการฟื้นฟูหัวใจด้วยกันทุกราย อาจจะแตกต่างกันในรายละเอียดของกระบวนการการฟื้นฟูผู้ป่วยแต่ละกลุ่มโรค หรือ แต่ละราย โดยพิจารณาจากระยะและความรุนแรง ของโรคเป็นหลัก เพราะมันจะสามารถช่วยให้การฟื้นตัวของผู้ป่วย แต่ละรายเร็วขึ้น ทั้งยังมีส่วนช่วยให้มีความเข้าใจในเรื่องของการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ หรือ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรคซ้ำได้

  • พร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางเรื่องการฟื้นฟูและดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย​ รวมถึงการให้ความรู้กับผู้ป่วยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโรคหัวใจและปอด
  • ด้วยอุปกรณ์การออกกำลังกายตามมาตรฐานสากลที่ทันสมัย
  • การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
  • เครื่องมือทางการแพทย์ที่ช่วยเฝ้าระวังความผิดปกติระหว่างการออกกำลังกาย

 

แผนกอายุรกรรมหัวใจและ แผนกศัลยกรรมหัวใจ  ประกอบไปด้วยศูนย์เฉพาะทางที่คอยดูแลสุขภาพ หัวใจคุณ…

 

แพทย์ประจำศูนย์
บทความที่เกี่ยวข้อง