ศูนย์ตรวจสมรรถภาพหัวใจและปอด หรือความฟิต CPET/VO2MAX
พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ

ศูนย์ตรวจสมรรถภาพหัวใจและปอด หรือความฟิต CPET/VO2MAX

ศูนย์ตรวจสมรรถภาพหัวใจและปอด หรือความฟิต CPET/VO2MAX

  • ตรวจคัดกรองโรคหัวใจ
  • ร่างกายฟิตหรือไม่
  • ตรวจได้ด้วยเทคโนโลยีวัดสมรรถภาพ ที่ ศูนย์ตรวจสมรรถภาพหัวใจและปอด หรือ ความฟิต CPET/VO2MAX

 

โดยแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทาง และ เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่สามารถตรวจวัดสมรรถภาพความฟิตของร่างกาย วัดอัตราการเผาผลาญออกซิเจนของร่างกาย VO2MAX  หรือวัดสมรรถภาพความฟิตก่อนออกกำลังกาย Cardiopulmonary Exercise Test หรือเรียกย่อๆ ว่า CPET ซึ่งคำว่า Cardio และ Pulmonary แปลว่า หัวใจ และ ปอด เมื่อรวมวกันจึงหมายถึง การทดสอบสมรรถภาพของหัวใจและปอด ขณะที่ออกกำลังกายอย่างเต็มความสามารถ 

โดยแบ่งลักษณะของการทดสอบออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของการออกกำลังกาย Exercise โดย เครื่องออกกำลังกายที่ใช้อาจเป็นแบบสายพาน หรือ เป็นเครื่องปั่นจักรยาน ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาพผู้ป่วย

ในส่วนของการประเมินวัดสมรรถภาพ

  • การประเมินคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ในส่วนนี้เหมือนกับการทดสอบที่เราคุ้นเคยกัน ในชื่อ Exercise Stress test  (EST) ทำให้แพทย์สามารถวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจของผู้ป่วยในขณะที่ทำการเดินออกกำลังกายได้ หากมีความผิดปกติเกิดขึ้นกับหัวใจ กราฟก็จะแสดงผลออกมาในรูปแบบของคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่ผิดปกติ
  • การประเมินการหายใจและวิเคราะห์ ค่าก๊าซออกซิเจน และ คาร์บอนไดออกไซด์ที่ร่างกายปล่อยออกมา ขณะที่ทำการออกกำลังกาย หรือ ที่เรียกว่า Lung Function Test & Gas Exchange Analysis โดยจะทำการติดหน้ากากครอบจมูกและปากของผู้ทำการทดสอบไว้ เพื่อบันทึกเกี่ยวกับการหายใจระหว่างที่ออกกำลังกาย ซึ่งข้อมูลที่ได้ก็จะมีตั้งแต่ ปริมาณการได้รับออกซิเจน การระบายคาร์บอนไดออกไซด์ และแรงกดอากาศภายในปอก ซึ่งข้อมูลนี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งทางการแพทย์ และ วิทยาศาสตร์การกีฬา

 

สำหรับทางการแพทย์ข้อบ่งชี้ในการทำทดสอบด้วยวิธีนี้ ได้แก่

  • จำแนกผู้ป่วยตามความเสี่ยงและพยากรณ์โรค เช่น ในกลุ่มผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว จะนำมาใช้ประเมินความพร้อมก่อนการผ่าตัด
  • ใช้ร่วมกับการกำหนดโปรแกรมการออกกำลังกายในผู้ป่วยกลุมต่างๆ
  • ใช้ในการการประเมินผลหลังการรักษา
  • ใช้วัดความสามารถในการออกกำลังกาย หรือ ที่เรียกว่า ประเมินความฟิตของร่างกาย
  • ใช้ในการวินิจฉัยแยกโรค เพื่อหาสาเหตุของภาวะเหนื่อย หรือ ภาวะหายใจลำบาก

 

แผนกอายุรกรรมหัวใจและ แผนกศัลยกรรมหัวใจ  ประกอบไปด้วยศูนย์เฉพาะทางที่คอยดูแลสุขภาพ หัวใจคุณ…

 

แพทย์ประจำศูนย์
บทความที่เกี่ยวข้อง