ศูนย์ขยายหลอดเลือดหัวใจ
พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ

ศูนย์ขยายหลอดเลือดหัวใจ

พร้อมด้วยแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทาง ห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ (Cardiac Catheterization Laboratory : Cath Lab)  ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา พร้อมดูแลผู้ป่วยจากภาวะ กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด หลอดเลือดหัวใจตีบ ขยายหลอดเลือดหัวใจ ผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ ทำบายพาส หรือ หัตถการด้านห้วใจและหลอดเลือด ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล ในการดูแลของ ศาสตราธิคุณ นพ.วสันต์ อุทัยเฉลิม และทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ

 

ศาสตราธิคุณ นพ.วสันต์ อุทัยเฉลิม

ศาสตราธิคุณ นพ.วสันต์ อุทัยเฉลิม

 

 

ปัจจุบันอุบัติการณ์ของผู้ป่วยโรคหัวใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ เพิ่มมากขึ้น อย่างต่อเนื่อง การรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเฉียบพลัน ด้วยหัวกรอกากเพชร ในการถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูน ( Balloon) และการใส่ขดลวดเพื่อขยายหลอดเลือด (Stent) หรือ การผ่าตัดทำทางเบี่ยงของหลอดเลือดหัวใจ (By Pass) ซึ่งการรักษาด้วยวิธีเหล่านี้ทำให้รอยตีบมีโอกาสหายไปมากกว่า 95% และต้องทำภายใต้ ห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยได้มาตรฐาน คณะแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทาง และบุคลากรในทีมที่มีความพร้อม ตลอด 24 ชั่วโมง เนื่องจากโรคหัวใจสามารถคุกคามได้ตลอดเวลา

 

หากมีอาการเจ็บแน่นหน้าอก หรือ เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ควรได้รับการขยายหลอดเลือดหัวใจโดยเร็วที่สุด ไม่ควรปล่อยไว้นานเกิน 4-6 ชั่วโมง เพราะอาจส่งผลให้เกิดโรคหัวใจล้มเหลวตามมา ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา พร้อมดูแลหัวใจคุณ…

 

ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา พร้อมดูแลหัวใจคุณ โดย ทีมแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทาง และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อตรวจและดูแลหัวใจ

 โทรสอบถามรายละเอียด หรือ นัดพบแพทย์ผู้ชำนาญการ ด้านการขยายหลอดเลือดหัวใจ ได้ที่ 0 2793 5000

 

แผนกอายุรกรรมหัวใจและ แผนกศัลยกรรมหัวใจ  ประกอบไปด้วยศูนย์เฉพาะทางที่คอยดูแลสุขภาพ หัวใจคุณ…

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง