แพคเกจทดสอบภูมิแพ้ในเด็ก Skin Prick Test : Food-allergens 7 ชนิด

ระยะเวลา : 1 กันยายน 2563 - 31 ธันวาคม 2563

แพคเกจการทดสอบภูมิแพ้ โดยการสะกิดผิวหนัง เพื่อทดสอบสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร (Skin Prick Test : Food-allergens 7 ชนิด)

1.นม (Cow’s milk)
2.ไข่ขาว (Egg white)
3.ไข่แดง (Egg yolk)
4.แป้งสาลี (Wheat Flour)
5.ถั่วเหลือง (Soybean)
6. ถั่วลิสง (Peanut)
7.กุ้ง (Shrimp)

.

☎ สอบถามเพิ่มเติมโทร 0-2761-5999 ต่อ แผนกกุมารเวช
➤ แอดไลน์ ID : @synphaet-tpr หรือคลิ๊ก ☛ http://bit.ly/2Ysp0He
➤ Facebook Fanpage : http://facebook.com/synphaettpr


ราคา   1,000   บาท


เงื่อนไขการใช้บริการ
1.ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าแพทย์
2.ราคาดังกล่าวรวมค่าค่าเวชภัณฑ์ และบริการโรงพยาบาลแล้ว
โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลียนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

SHARE