แพ็กเกจทดสอบภูมิแพ้ในเด็ก Skin Prick Test : Food-allergens 7 ชนิด

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567

แพ็กเกจการทดสอบภูมิแพ้ โดยการสะกิดผิวหนัง เพื่อทดสอบสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร (Skin Prick Test : Food-allergens 7 ชนิด)

1.นม (Cow’s milk)
2.ไข่ขาว (Egg white)
3.ไข่แดง (Egg yolk)
4.ถั่วเหลือง (Soybean)
5.ถั่วลิสง (Peanut)
6.กุ้ง (Shrimp)
7.แป้งสาลี
(dough)

.

แผนที่เดินทางมา โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์ >> https://bit.ly/3f8yzla
.
Call center : 02-761-5999 ต่อ แผนกกุมารเวช
ดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิก : https://www.facebook.com/synphaettpr
 Youtube : https://bit.ly/2OxiomO

#โรงพยาบาลสินแพทย์เทพารักษ์
#เบื้องหลังทุกการรักษาคือความใส่ใจ
#ให้สินแพทย์เป็นเพื่อนคุณ

 

 


ราคา   900   บาท


เงื่อนไขการใช้บริการ
1.ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าแพทย์
2.ราคาดังกล่าวรวมค่าเวชภัณฑ์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
3.ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ กรณีตรวจพบความปกติ
4.เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด
5.กรุณางดรับประทานยาแก้แพ้ 7 วัน ก่อนมาทดสอบ
โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลียนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

SHARE
Recommened Program & Packages