เวลาออกตรวจ
ศูนย์อายุรกรรมโรคผิวหนัง
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
นพ.สมศักดิ์ ศิริดลธนเกษม
  • ตจวิทยาแพทย์ (Skin)
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
09.30-17.00
09.30-17.00
09.30-17.00
ดูเพิ่มเติม
พญ.ศศินันท์ ฉัตรฐากูร
  • ตจวิทยาแพทย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
09.00-17.00
09.00-17.00
09.00-17.00
ดูเพิ่มเติม
พญ.วลัยรัตน์ กำจรจรุงวิทย์
  • ตจวิทยาแพทย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
09.00-17.00

*หมายเหตุ : *หมายเหตุ : เวลาออกตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

*หมายเหตุ : *หมายเหตุ : เวลาออกตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

*หมายเหตุ : *หมายเหตุ : เวลาออกตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม