เวลาออกตรวจ
ศูนย์อายุรกรรมโรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
นพ.ปานุวัฒน์ สุธีรยงประเสริฐ
  • อายุรกรรมต่อมไร้ท่อ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
21.00-07.00 (เวรใน)
21.00-07.00 (เวรใน)
07.00-14.00

*หมายเหตุ : *หมายเหตุ : เวลาออกตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม