ราคาห้องพัก

พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ
เรียงตาม : 
อาคาร A
ห้องพรีเมียร์ (Premier Room)
ราคา : 6,200 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคาร A
ห้อง วี.ไอ.พี. (VIP Room)
ราคา : 5,100 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคาร A
ห้องเดอลักซ์ (Deluxe Room)
ราคา : 3,500 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคาร A
ห้องเดี่ยวพิเศษ (Single Room)
ราคา : 3,300 บาท/วัน
อ่านต่อ