เวลาออกตรวจ
ศูนย์อายุรกรรมเวชศาสตร์ฟื้นฟู
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
พญ.ปวีณ์สุดา เดชะรินทร์
  • เวชศาสตร์ฟื้นฟู
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
09.00-14.00
14.00-18.00
ดูเพิ่มเติม
พญ.ศิริพร จินตสถาพร
  • เวชศาสตร์ฟื้นฟู
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ทุกวันเสาร์ : 08.30-12.30

*หมายเหตุ : *หมายเหตุ : เวลาออกตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

*หมายเหตุ : *หมายเหตุ : เวลาออกตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม