จองออนไลน์

พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ
Promotion โปรแกรมตรวจสุขภาพลด 10%
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Absolute (Female อายุ30 ปีขึ้นไป)
ราคา
4,950 ฿
Promotion โปรแกรมตรวจสุขภาพลด 10%
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Absolute (Male อายุ30 ปีขึ้นไป)
ราคา
4,950 ฿
Promotion โปรแกรมตรวจสุขภาพลด 10%
แพ็กเกจตรวจค้นหาโรคไต
ราคา
1,314 ฿
Promotion โปรแกรมตรวจสุขภาพลด 10%
แพ็กเกจตรวจค้นหาเบาหวาน
ราคา
2,250 ฿
โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน
โปรแกรมตรวจสุขภาพทำงานที่สูง
ราคา
2,600 ฿
แพ็กเกจตรวจสุขภาพตา
ศัลยกรรมตาสองชั้น
ราคา
19,000 ฿