จองออนไลน์

พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ
แพคเกจคลอดบุตร
แพคเกจผ่าตัดคลอด
ราคา
45,000 ฿
แพคเกจคลอดบุตร
แพคเกจคลอดแบบปกติ
ราคา
33,000 ฿
แพคเกจฝากครรภ์
แพคเกจฝากครรภ์-A
ราคา
23,000 ฿
แพคเกจฝากครรภ์
แพคเกจฝากครรภ์-B
ราคา
17,900 ฿
แพคเกจวัคซีนเด็ก
แพคเกจวัคซีนขวบปีแรก
ราคา
8,500 ฿