เวลาออกตรวจ
ศูนย์อายุรกรรมโรคไต
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
นพ.บุริน เลาหะวัฒนะ
  • อายุรกรรมโรคไต
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
07.00-21.00
07.00-16.00
07.00-16.00
07.00-15.00
07.00-13.00
08.00-13.00

*หมายเหตุ : *หมายเหตุ : เวลาออกตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม