เวลาออกตรวจ
ศูนย์อายุรกรรมโรคเลือด
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
พญ.ญาณิศา จิตรวานิชกุล
  • อายุรกรรมโรคเลือด
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
07.00-16.00
07.00-16.00
08.00-17.00
08.00-21.00
08.00-17.00
ดูเพิ่มเติม
นพ.ปิยณัฐ จังคณานันท์
  • อายุรกรรมโรคเลือด
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
09.00-12.00

*หมายเหตุ : *หมายเหตุ : เวลาออกตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

*หมายเหตุ : *หมายเหตุ : เวลาออกตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม